Últimas noticias

El TSJCV condemna a una consellera del PP / El TSJCV condena a una consejera del PP

Català

El TSJCV condemna a la consellera d'Educació, Maria José Català, per negar-se a entregar la documentació d'un col·legi públic a Esquerra Unida


Si bé la consellera no ha tingut prou amb el començament de curs més calurós dels ultims anys ara s'ha tingut que enfrontar al TSJCV per no permetre l'accés a l'oposició d'un informe de la Direcció General de Centre i Personal Docente del col·legi públic d'Educació Infantil i Primaria d'El Campello (Alacant).

Esther López, dipuatada per EU a Les Corts va demanar a la consellera d'Educació, Cultura i Esport fa més d'un any una documentació sobre el col·legi ja mencionat, que es va crear per la fusió d'altres dos. La parlamentaria va presentar un recurs davant la resposta donada per la consellera a la que li va demanar una copia integra d'aquestos papers emesos pel Servei de Planificació Educativa a desembre de 2013.

Aquesta posició de la Consellera, i la no actuació de la resta del PP, ens mostra la transparència amb la que vol treballar el partit amb gavines al cap. Partit que des de la Generalitat haurà de pagar els costes processals i està en l'obligació d'entregar els documents en un termini màxim de 20 dies. 

Si les lleis establixen que examinar aquest tipus de documentacions és la tarea de l'oposició, pregunta Lopez que qué sentit té negar una documentació pública a estos.Castellano

El TSJCV condena a la consellera de Educación, María José Català, por negarse a entregar la documentación de un colegio público a Esquerra Unida


Si bien la consellera no ha tenido suficiente con el comienzo de curso más caliente de los últimos años ahora se ha tenido que enfrentar al TSJCV por no permitir el acceso a la oposición a un informe de la Dirección General de Centro y Personal Docente del colegio público de Educación Infantil y Primaria de El Campello (Alicante).

Esther López, diputada por EU en Les Corts pidió a la consejera de Educación, Cultura y Deporte hace más de un año una documentación sobre el colegio antes mencionado, que se creo por la fusión de otros dos centros. La parlamentaria presentó un recurso ante la respuesta dada por la consellera, a la que se le pedía una copía integra de los papeles emitidos por el Servicio de Planificación Educativa en diciembre de 2013.

Esta posición de la Consellera y la no actuación del resto del PP, nos muestra la transparencia con la que quiere trabajar el partido con gaviotas en la cabeza. Partido que desde la Generalitat deberá pagar las costas procesales y está en la obligación de entregar los documentos en un plazo máximo de 20 días.

Si las leyes establecen que examinar este tipo de documentación es la tarea de la oposición, pregunta López que qué sentido tiene negar una documentación pública a los mismos.

No hay comentarios :

Publicar un comentario

LOR Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Con la tecnología de Blogger.