Últimas noticias

El Parlament de Catalunya aprova la llei contra l'homofòbia. / El Parlamento de Cataluña aprueba la ley contra la homofobia.

Català: 

Aquest matí de dijous s'ha dut a terme a Catalunya l'aprovació de la llei de drets de les persones LGTB i per a l'eradicació de l'homofòbia, lesbofòbia i transfòbia. La norma persegueix combatre la discriminació en tots els àmbits i inclou règim sancionador.

La normativa dóna resposta a una reclamació històtica d'un col·lectiu que amb la seua lluita ha aconseguit per a Catalunya una llei pionera en Espanya pel seu caràcter sancionador i una de les més avançades del món. La llei pretén acabar amb la discriminació i facilitar la participació i representació del col·lectiu en tots els àmbits, i al·ludeix especialment a l'educació, l'esport, els mitjans de comunicació, els establiments penitenciaris, el món labroral, la salut o la cultura.

D'entre els pilars fonamentals de la llei destaquen: un règim sancionador, en el qual es defineixen infraccions lleus, greus i molt greus sancionades econòmicament i administrativament; i la inversió de la prova, és a dir, no existirá presumpció d'inocència, haurà de ser l'acusat d'homofòbia qui prove la seua "no culpabilitat"  i no a l'inrevés.

La llei va ser impulsada per ERC, ICV-EUiA, PSC i CUP i també ha comptat amb els votos a favor de C's i CDC. UDC ha votat a favor d'alguns apartats i s'ha posicionat en contra d'altres, i el PPC ha votat en contra del projecte en el seu conjunt. Sobre la normativa, el democristià Antoni Duran i Lleida va declarar el passat divendres que aquesta era una llei de "promoció" dels gais, fruit de la pressió d'un "lobby".


Castellano:


Esta mañana de jueves se ha llevado a cabo en Cataluña la aprobación de la ley de derechos de las personas LGTB i para la erradicación de la homofobia, lesbofobia y transfobia. La norma persigue combatir la discriminación en todos los ámbitos e incluye régimen sancionador.

La normativa da respuesta a una reclamación histórica de un colectivo que con su lucha ha conseguido para Cataluña una ley pionera en España por su carácter sancionador y de las más avanzadas del mundo. La ley pretende acabar con la discriminación y facilitar la participación y representación del colectivo en todos los ámbitos, y alude especialmente a la educación, el deporte, los medios de comunicación, los establecimientos penitenciarios, el mundo laboral, la salud o la cultura.

Entre los pilares fundamentales de la ley destacan: un régimen sancionador, en el que se definen infracciones leves, graves y muy graves sancionadas económica y administrativamente, y la inversión de la prueba, es decir, no existirá presunción de inocencia, tendrá que ser el acosado de homofobia quien pruebe su "no culpabilidad" y no al revés.

La ley fue impulsada por ERC, ICV-EUiA, PSC i CUP y también ha contado conlos votos a favor de C's y CDC. UDC ha votado a favor de unos apartados y se ha posicionado en contra de otros, y el PPC ha votado en contra del proyecto en su conjunto. Sobre la normativa, el democristiano Antoni Duran i Lleida declaró el pasado viernes que esta era una ley de "promoción" de los gays, fruto de la presión de un "lobby".


No hay comentarios :

Publicar un comentario

LOR Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Con la tecnología de Blogger.